Quan hệ cổ đông

 

 

 

 

  CBTT về Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/12/2022) link tải: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ccJQAIJLAfe1osJkn-NDRr8Tpd6pwIN8 Tải về  
  CBTT về Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (21/11/2022) link tải : https://drive.google.com/file/d/1y5MsgCC6Z0JCtIOJl68iU5ckYlNDEkJq/view?usp=sharing  
  CBTT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ( 19/10/2022) Tải về
  CBTT về việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với Ông Phạm Trung Kiên (10/6/2022) Tải về
  CBTT về việc miễn nhiệm chức danh TGĐ đối với Ông Nguyễn Khoa Đức và bổ nhiệm chức danh TGĐ đối với Ông Hoàng Cường (23/5/2022) Tải về
  CBTT về việc chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC thu hồi BCKT năm 2019 và 2020 ( 17/2/2022) Tải về
  CBTT về việc Ông Nguyễn Văn Nam- nguyên giám đốc Công ty CP  liên doanh SANA WMT ( nay là Công ty cổ phần ASA) thời kỳ 2011-2014 bị khởi tố, đây là hoạt động cá nhân của ông. Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty CP ASA vẫn diễn ra bình thường (25/1/2022) Tải lên
  Báo cáo quản trị 2021. Xem chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1HV4bVvBMfX_INgVt3eoO6ja3BKn3qF8X/view?usp=sharing  
  Thông báo thay đổi đăng kí kinh doanh lần thứ 21  ngày 23 tháng 12 năm 2021 Tải về
  Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021: Link xem chi tiết tại đây :https://drive.google.com/file/d/1OUszLfJDSREqdfWbLvB3TqVepept1GzY/view?usp=sharing  
  CBTT về việc bổ nhiệm PTGĐ Phạm Trung Kiên Tải về
  CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 Tải về
  CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ASA ( 20/9/2021) Tải về
  CBTT về thay đổi giấy chứng nhận DKKD lần thứ 20 và VPGD lần thứ 5  Tải về
  CBTT về thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ( 14/9/2021) Tải về
  CBTT về nghị quyết, biên bản họp và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ASa năm 2021. Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1xCeAEJWQMHk2QlhYcetQjzMe8OLCTSh4/view?usp=sharing ( 13/9/2021)  
 

HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP ASA
Thứ sáu, 10 tháng 9 · 08:30 – 11:30
Thông tin về cách tham gia trên Google Meet Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/vze-fipq-mqe

 
  Bản cung cấp thông tin ứng viên HĐQT và ban kiểm soát 2021. Xem thông tin tại đây : https://drive.google.com/file/d/1nKbaW7ERh9ZTDcHq6itiUlEIciFxdktf/view?usp=sharing  
  CBTT về Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Quy chế bầu cử thành viên HĐCĐ 2021, quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, mẫu SYLL. Xem chi tiết tại đây https://drive.google.com/file/d/1H7rqUQrY2UjnoFFCqklvWhyg-tzIgiIX/view?usp=sharing ( 19/8/2021)  
  CBTT về việc Thông qua chương trìn và thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 ( 19/8/2021) Tải về
  CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Phạm Trung Kiên và bổ nhiệm chức vụ TGĐ mới đối với ông Nguyễn Khoa Đức Tải về
  Công bố Thông tin Báo cáo thường niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây :  https://drive.google.com/file/d/1irA2-Prw8RBRksL0fIKVN7XVb1SDDe3Y/view?usp=sharing  ( 5/8/2021)  
  Công bố Thông tin Báo cáo thường niên năm 2019. Xem chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1HML5M9_cSYeb7gVLtdLO8dp3Ug9DBh4Y/view?usp=sharing ( 5/8/2021)  
  Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021  ( 6/7/2021) Tải về
  CBTT Thông qua việc góp vốn hợp tác kinh doanh khai thác Dự án mỏ đá vôi của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mivi Hòa Bình làm chủ đầu tư ( 16/6/2021) Tải về
  CBTT về việc thay đổi văn phòng giao dịch lần thứ 4 ( 14/6/2021) Tải về
  CBTT về việc hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( 2/6/2021) Tải về
  CBTT về người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin (27/5/2021) Tải về
  CBTT về việc hủy danh sách chốt quyền họp ĐHCĐ ngày 27/5/2021 ( 7/5/2021) Tải về
  Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021  ( 7/5/2021) Tải về
  Công bố thông tin Vv Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( 7/5/2021) Tải về
 

Công bố thông tin thoái vốn- Góp vốn hợp tác kinh doanh

Tải về
  Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng ASA Tải về
  Công bố thông tin bất thường UBCK chọn đơn vị kiểm toán 2019-2020 ASA Tải về
  Công văn giải trình Thu hồi báo cáo kiểm toán 2019 UBCK NN Tải về
  Công văn Giải trình Thu hồi  báo cáo kiểm toán 2019 sở Chứng khoán Hà nội HNX Tải về
  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 ( 20/1/2021) Tải về
  Thông báo thay đổi đia điểm đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần ASA Tải về
  Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Tải về
  Thông báo thay đổi nhân sự Tải về
  Bản cung cấp thông tìn của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Tải về
  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên nam 2020 Tải về
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng Tải về
  Đơn xin từ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của ông Vũ Đình Hưng  Tải về
  Báo cáo đính chính về thay đổi  sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư  nắm giữ từ trở lên chứng chỉ đóng quỹ Tải về
 

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tải về
  Đăng ký chốt danh sách cuối cùng ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần Asa (1/6/2020) Tải về
  Báo cáo kiểm toán 2019 Tải về
  Báo cáo quản trị Năm 2019 Công ty cổ phần ASA ( 15/1/2020) Tải về 
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/12/2019  Tải về
  Công ty cổ phần ASA công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được phát hành lại bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Z8cSNmsi5eAlVpoKUTShRU8_k8FQjJtJ/view (25/11/2019)  
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/08/2019 (04/09/2019) Tải về
  Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (23/08/2019) Tải về
  Công bố thông tin thay đổi số điện thoại Công ty (23/08/2019) Tải về
  Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1YM3s-FNfv9LEIktaKRV_OdZepxJrCDw1/view (15/07/2019)  
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1laAVjYZq-oqkSSGPMedqZuLBZ3DUoCLt/view (12/07/2019)  
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1difGxcyROvtu07cUM_ESw9LUpBnv3tNk/view (12/07/2019)  
  Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/10hE8irfn_qqHkwtoFcsVQJpS4ZgbKgIv/view (01/07/2019)  
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (24/06/2019) Tải về
  Công bố thông tin tài liêu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (19/06/2019). 

Tải về

Tải về

  Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy 1/2019, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1iY-U_V_0RnLVEamjC3LAAGYuqDPiDkPx/view (18/06/2019)  
  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh đối với Ông Chu Thanh Tú kể từ ngày 10/06/2019 (10/06/2019) Tải về
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  (12/12/2019) Tải về
  Công bố thông tin về việc hủy niêm yết (22/05/2019) Tải về
  Thông báo chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (13/05/2019) Tải về
  Ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2017 và năm 2018 (13/05/2019) Tải về
  Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA thay đổi thông tin doanh nghiệp (13/05/2019) Tải về
  Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 ( 19/1/2019) Tải về
  Nghị quyết hội đồng quản trị về họp ĐHCĐ bất thường (26/11/2018) Tải về
  Báo cáo tài chính năm 2018 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1amHlMXpLY6k51lRjNqSoAqYepqMW5fXJ/view?usp=sharing  
   Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 : Xem link chi tiết tại đây :https://drive.google.com/file/d/1f2BRVgyDAU9ROcgj59QMUPzZKZ_Kh4he/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính năm 2017 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1K_F4L34B5cscnO4a44-2JRKfAgDpF-H1/view?usp=sharing
 
 
Báo cáo tài chính năm 2016 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/17QQOUO41IDiikyg6rA51_7qY_PFgvkry/view?usp=sharing
 
  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015. Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1tzVyUNd7H8G-ljcn71HSAmNGcPwdqFZw/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính năm 2015 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1sTVRTfTihcRF-NmtNpHE0pHK6fwMhmNN/view?usp=sharing
 
 
Báo cáo tài chính năm 2014 : Xem link chi tiết tại đây :https://drive.google.com/file/d/1DelF5t8mNRevsUXu7BQbYblKIsqkQ74q/view?usp=sharing
 
  Báo cáo thường niên năm 2013. Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1rBecp4pCDt7GxD3D1ksYr8U8wBglRNWG/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính năm 2013 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1pv8T4IAqJehDcJ9DRiOhrIHRpPPeCCCV/view?usp=sharing
 
 
Báo cáo tài chính năm 2012 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/18lDWBjYNrK0-_QNPHkoxEWSH9l0gQ0_p/view?usp=sharing
 
  Báo cáo tài chính năm 2011 : Xem link chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1MT09OgfAY1-QZA48EYaxALiK57ns8Aob/view?usp=sharing